Address to the Youth!

Turkish Youth! Your first duty is to preserve and defend forever the Turkish independence and the Turkish Republic. This is the only foundation for your existence and future. This foundation is your most valuable treasure. In the future too, there may be enemies both in your homeland and abroad, who will try to deprive you…

Details

ADJECTIVES and ADVERBS

ADJECTIVES and ADVERBS Definitions An adjective is a word or set of words that modifies(i.e., describes) a noun or pronoun. Adjectives may come before the word they modify. Examples: That is a cute puppy. She likes a high school senior. Adjectives may also follow the word they modify: Examples: That puppy looks cute. The technology…

Details

Articles (a,an,the)

  ARTICLES (A, AN,THE) 1)Bir diyalogta veya öyküde tanıtılan daha önce bilinmeyen isimler için belirsizliği anlatan(indefinite) article’lar (a,an) kullanılır ve daha önce tanıtılan isimler için kesinlik anlatan( definite) article (the) kullanılır.   Example 1: I read a book. The book is about a girl. The girl lives in a forest. The forest is known for…

Details

IELTS NEDİR?

IELTS Sınavı Nedir? IELTS sınavı İngilizce dilinin temel olarak kullanıldığı ülkelerde eğitim veya eğitim sonrası iş hayatında yer almak amacıyla İngilizce yeterliliğin değerlendirildiği bir sınavdır. IELTS sınavı tüm dünya’ da kabul edilen ölçüt ve standartlara sahiptir. Sınav Akademik ve Genel olmak üzere iki türlü olarak yapılmaktadır. Sınava girecek adaylar eğitim seviyeleri, iş beklentileri ve başvuracakları…

Details