Kullanım Şartları ve Sözleşmesi

Aşağıda belirttiğimiz hizmetin genel koşullarını dikkatlice inceleyip okuyunuz. Bu hizmet koşulları paket ve hizmetler alınmadan önce okunup kabul edildiği aykırı tüm davranışların kullanıcının hukuki ve cezai yükümlülükleri kabul etmiş olduğu anlamı taşır. Eğer herhangi bir kullanıcı bu koşulları kabul etmiyorsa, siteye giriş ve hizmetten yararlanma hakkı bulunmamaktadır. Paketlerden faydalanmak için belirli bir miktarda ücret ödenmelidir. MV Academy kendine ait sorumluluklarını yaptığı gibi tüm üyelerinden de aynı sorumluluğu beklemektedir. MV Academy’ e ait hiç bir fikir, doküman üçüncü kişiler ile paylaşılamaz ve dökümanlar çoğaltılamaz. Diğer ticari tüm haklarımız saklıdır. Sitemizin içinde ticari ve gayri ticari kısımlar ve sayfalar içermektedir.

Bununla birlikte belirttiklerimiz dışında aynı şartlara haiz MV Academy’nin tüm uygulamalarından kullanıcı sorumludur herhangi bir ihlal durumunda MV Academy Kullanıcının haklarını durdurabilir veya iptal edebilir

 

Kullanım ve Hizmet Şartları

 

1- MV Academy herhangi bir teknik arıza dışında kullanıcının hakkını durdurma ve iptal etme hakkı yoktur. Aksi takdirde kullanıcıya itiraz hakkı doğar.

2-  Üst üste kullanıcı 3 eğitime katılmadığı takdirde MV Academy sözleşmeyi tek taraflı olarak fesih hakkına sahiptir.

3- Reşit olmayan kullanıcılar için ebeveynlerinden veya yasal vasilerinden izin almak durumundadırlar.

4-Kullanıcılar kendilerine ait bağlantı sorunu olmadığını test etmelidir.

5-Eğiticilerimiz part-time(yarı zamanlı) veya full-time (tam zamanlı) olarak çalışmaktadır ve öğretmen olarak anılmaktadırlar.

6-MV Academy öğretmenleri kesinlikle kendi kişisel bilgilerini kullanıcılara vermemektedir. Kullanıcılar da öğretmenlerden kişisel taleplerde bulunmamalıdır bu hizmet sözleşmesinin tek taraflı feshini gerektirir.

7-Başvuru sürecinde veya daha öncesinde şirketimiz kullanıcının üyelik şartlarını herhangi bir şekilde ihlal ettiğini tespit ederse kullanıcı üyeliği geçici olarak askıya alınır veya iptal edilir.

8-Öğretmenler ile kullanıcılar arasında kişilerin haklarını zedeleyen, yanıltıcı, saldırgan, müstehcen, pornografik, kişilik haklarını zedeleyen, telif haklarına aykırı, yasa dışı faaliyetleri teşvik eden içerikler üretmeyeceğini, paylaşmayacağını kabul eder. Aksi halde oluşacak zarardan tamamen kendisi sorumludur ve bu durumda MV Academy, bu tür hesapları askıya alabilir, sona erdirebilir, yasal süreç başlatma hakkını saklı tutar. Bu sebeple yargı mercilerinden etkinlik veya kullanıcı hesapları ile ilgili bilgi talepleri gelirse paylaşma hakkını saklı tutar.

9-MV Academy kullanıcıya herhangi bir bildirim yapmadan öğretmen değiştirme hakkına sahiptir. Bazı durumlarda öğretmenlerin hastalık, ölüm ve benzeri nedenler ile derslere giremediği durumlarda derslerin telafi edilmesi veya yerine ikame ders konulmasını garanti etmemektedir. Ayrıca MV Academy bu tür durumların takibini gerçekleştirememektedir.

10-Başvuru yapan kullanıcının birden fazla kullanıcı hesabı oluşturmuşsa, kendi şifrelerini ve üyelik bilgilerini başka bir kişiye vermişse, hizmetin işleyişini engelleyen tarzda hareketlerde bulunmuşsa, diğer kullanıcı veya öğretmenlere duygusal zarar verme eyleminde bulunmuşsa ve sisteme girilen bilgilerin hatalı ve eksik verilmesi durumunda sözleşme tek taraflı olarak fesih edilir.

11-Kullanıcı ücret ödemeyi geciktirmiş veya ödememişse veya ödeme sistemleri kişi ile sözleşme yapmayı reddetmişse sözleşme tek taraflı fesih edilir.

12-Kullanıcı iyzico ödeme sistemleri üzerinden satın al ekranı kullanılarak güvenli ödeme yaparlar. Bu ödeme en fazla 2 iş günü içinde gerçekleştirilecektir. Ödeme yapılmadığı zaman MV Academy sözleşmeyi tek taraflı fesih eder. Ayrıca çeşitli tüm vergiler ve kullanıcının bankası tarafından alınan ek komisyonlardan kullanıcı sorumludur.

13- MV Academy kullanıcılara  fatura ve diğer belgeleri kargo ile göndermektedir. Kargo ücretleri alıcıya aittir.

14-MV Academy tarafından belirlenen veya site içinde koşulları açıklanan ek derslerin öğretmenlerini ve zamanını MV Academy belirler.

15-Kullanıcı tarafına ait bilgileri her zaman şirkete bildirerek veya kullanıcı ekranından kendisi değiştirebilir bu değişikliklerin sorumluluğu kullanıcıya aittir.

16-Kullanıcı tarafından alınan paket değiştirilemez, başkasına devredilemez bu gibi talepler MV Academy tarafından onaylanmayacaktır

17-Derslerin süresi 25 dakikadır. Bu süre ne azaltılabilir ne de arttırılabilir. Kullanıcıya atanan öğretmen ders saati başlangıcından itibaren öğrenciyi 3 defa arar eğer öğrenciye ulaşılamazsa ders işlenmiş sayılır. Kullanıcı derslerine sürekli geç kalıyorsa şirket tarafından kendisi uyarılır ve düzeltmesi beklenir.

18- MV Academy ders paketleri  haftalara bölünmüş şekildedir. Ayrıca paket satın alan kullanıcalara özel Tekli ve Çoklu ders paketleri ile TOEIC, IELTS paketleri mevcuttur. Kullanıcılar 4, 8  haftalık paketler,TOEIC, IELTS paketleri ile Tekli paket kesinlikle dondurulamaz veya ertelenemez. 16 ve 32 Hafta paketleri ile Çoklu ders paketinde bir kez olmak üzere ve en fazla 2 ay süre ile dondurabilir veya erteleme yapabilir. Ertelenen veya dondurulan derslere öğretmen ataması MV Academy tarafından resen yapılabilir.

19- 4,8,16 ve 32 haftalık paketleri alan öğrenciler bir ay içinde en fazla 6,12,18 ve 24 ders alabilirler. Eğer kullanıcı hakkını kullanmaz ise otomatik olarak kullanmış sayılır gelecek aylara ait hakları saklıdır ve onları aynı biçimde ayda 6,12,18 ve 24  hak şeklinde kullanacaktır.

20-Paketlerinizdeki haklarınız tek bilet ,çoklu bilet, TOEIC ve IELTS paketleri haricinde ayda 6,12,18 ve 24 adettir.Paketi satın aldığınız tarihten itibaren 30 gün olarak belirlenir.Örneğin 30 haziranda aldığınız paket 30 temmuzda biter.

21-TOEIC ve IELTS için ders alacak kullanıcılar sadece bu sınavlara ait paketlerden satın alıp kullanabilirler. Bu paketlerin süresi 12 haftadır. Diğer paketlerden satın alınıp TOEIC ve IELTS talebinde bulunulamaz.

22- Çoklu paketten satın alan kişi bu paketi 2 ay içinde kullanmalıdır .Aksi takdirde hakları iptal olur. Toplamda ki 12 hakkı 2 aylık sürede kullanabilir. Bu haklardan iki tanesi MV Academy tarafından hediyedir.

23- MV Academy hizmet aldığı şirketleri değiştirebilir veya onlarla olan ilişkilerini kesebilir bu durumda herhangi bir şekilde sorumluluk kabul etmez.

24-MV Academy eğitim periyodundaki yurtiçi ve yurtdışı resmi ve özel günlerde ders vermeyi, bilet vermeyi veya ikame gün eklemeyi taahhüt etmez.

25-Kullanıcı üyelik iptalini isteyebilir, üyelik iptal işlemi herhangi bir sorun olmadığı varsayılarak kullanıcı kullanım ayının sonunda sonlandırılacaktır. O tarihten sonra kullanıcı tüm haklarını kaybedecektir.Ayrıca kullanıcı şirket aleyhinde bir talepte bulunamaz. Üyelik iptalinden sonra şirket veya üçüncü şahısların bir mağduriyeti doğmuşsa kullanıcı yasal olarak sorumludur.

25-Kullanıcılara tüm bildirimler kayıt esnasında belirttikleri e-mail adresleri üzerinden gönderilir ve gönderilen mailler kullanıcıya ulaşmış kabul edilir. Kullanıcılar mail değişiklik durumlarını hızlı bir şekilde sistemden güncellemelidir. Mail değişikliği nedeniyle oluşabilecek sorunlarda MV Academy sorumlu tutulamaz.

26-MV Academy görüntülü konuşma programlarının genel bakımı, Tarafların kontrolünde olmayan; tabii afetler, yangın, patlamalar, iç savaşlar, savaşlar, ayaklanmalar, halk hareketleri, seferberlik ilanı, grev, lokavt ve salgın hastalıklar, altyapı ve internet arızaları, elektrik kesintisi gibi mücbir sebeplerden dolayı sözleşmeden doğan yükümlülükler taraflarca ifa edilemez hale gelirse, taraflar bundan sorumlu değildir. Bu durumda MV Academy hizmeti askıya alabilir veya durdurabilir. Ayrıca, Filipinler Cumhuriyetindeki ulusal tatillerden dolayı (Noel, All Saints’ Day, kutsal hafta v.b. ) hizmeti durdurur veya askıya alır. Bu durumlarda hizmetin durdurulması veya askıya alınması nedeniyle şirket kullanıcı veya üçüncü şahıslara karşı oluşabilecek hasar ve sorunlarda herhangi bir sorumluluk kabul etmez.

27-Kullanıcılar görüntülü konuşma programlarının tüm masraf ve şartlarını kabul etmiş sayılır ve buna göre hareket eder. Görüntülü konuşma programlarının kendi iç bünyesindeki sistemsel sorunlar v.b. nedenlerle oluşabilecek her durumda  şirket sorumluluk kabul etmez.

28- Kullanıcı almış olduğu hizmetten ve davranışlarından birinci derece de sorumludur. Kullanıcı şirket, şirket çalışanları, öğretmenler, diğer kullanıcılar ve üçüncü şahıslara neden olan zararlardan sorumlu olmak, masrafları karşılamak ve tazminat ödemekle yükümlüdür.

29-Hizmette kullanılan tüm tarih ve saatler yerel saate göre belirlenir. Şirket içindeki tüm hesaplamalar şirketin saatine göre belirlenir.

30-Kullanıcı firmaya ait logo, ders mateyalleri, resimler, fotoğraflar, videolar, ses kayıtları ve her türlü şirket dökümanı v.b. çoğaltamaz, paylaşamaz ve yayınlayamaz, aksi durumda Şirket Telif hakkı, Marka hakkı ve diğer kanunlar göz önünde bulundurularak (ihtiyari tedbir, tazminat talebi v.s.) hak talebinde bulunur.

31-Şirket, fiyatlar ve sunulan ürün ve hizmetler üzerinde değişiklik yapma hakkını her zaman saklı tutar. Ücret değişiklikleri takip eden ay ile birlikte başlar.

32-Kullanıcılar şirketin doğrudan sorumluluğu bulunmayan aşağıda belirtilen nedenlerden veya bunlara bağlı oluşabilecek zararlardan dolayı Şirket’e her herhangi bir tazminat ödemesinden Şirketin sorumlu olmayacağını kabul eder.

– Hizmetin eğitimsel etkinliği, kendine özgü tarzı, doğruluğu, diğer tüm durumlar ve dersler,

-Kullanıcının istediği öğretmenden ders alamadığında veya istediği saatte ders alamadığında,

-Kullanıcı çeşitli arızalar ve genel sorunlar, görüntülü konuşma sistemlerinden kaynaklı problemler, şirketin birlikte çalıştığı diğer iş ortakları tarafından kullandırılan hizmetler kullanamaması,

-Kullanıcı kendine ait şifreyi kaybetmesi, bilgisayarına virüs saldırısı, risk altında olduğu bir dosyayı açarak uğradığı zararlar ve kendi hataları nedeniyle oluşabilecek tüm sorunlar,

-İletişim hataları, Elektrik kesintisi ve diğer teknik sorunlar. Ayrıca Filipinler Cumhuriyetinde yaşanan bir sorun nedeniyle dersin durdurulması veya iptal edilmesi.

33-Satın alınan paket 3 iş günü içinde kullanılmaz ise kullanıcının talebi halinde ücretin tamamı iade edilir.(Ek kesintiler hariç).Kullanıcı, eğer ders kullanmış ise ücret iadesi yapılmaz.Kullanıcı bu şartları kabul ettiğini beyan eder.

34-Kullanıcı, sitenin kullanımında tersine mühendislik yapmayacağını ya da bunların kaynak kodunu bulmak veya elde etmek amacına yönelik herhangi bir başka işlemde bulunmayacağını aksi halde ve 3. Kişiler nezdinde doğacak zararlardan sorumlu olacağını, hakkında hukuki ve cezai işlem yapılacağını peşinen kabul eder.

35-Kullanıcı her paketten en fazla 1 adet alabilir. Bununla birlikte kullanıcı paket yükseltmesi yapabilir ancak paketi düşüremez.

36- MV Academy sunmuş olduğu hizmeti üçüncü bir tarafa iş devri uyarınca devredebilir. Bu şartlarda şirket tüm hak ve yükümlülükleri ile birlikte, kullanıcıya ait tüm bilgiler ve diğer bilgileri alıcıya devretmeye yetkili olduğu kabul edilir. Ayrıca tüm kullanıcılar bu şartlar ve koşulların yanı sıra, kullanıcıya ait tüm bilgilerin ve diğer bilgilerin alıcıya geçişini onaylar ve kabul eder.

37-MV Academy her durumda kullanım sözleşmesi ve tüm eğitim programında değişiklik yapma hakkını saklı tutar.